Zateplení fasády – jak zateplit fasádu domu svépomocí

Zateplení fasády rodinného domu Sulice
Stavba nové střechy – Hlubočinka
Show all

Zateplení fasády – jak zateplit fasádu domu svépomocí

Zateplení fasády svépomocí - návod

 Máte v plánu zateplovat svůj dům svépomocí, udělat izolace, ušetřit a naučit se něco nového?

Zateplení fasády svépomocí - návod

Zateplení fasády svépomocí – návod

Zateplení fasády je časově i technologicky poměrně náročné. Doporučujeme tedy přenechat provedení specializovaným firmám.
Nicméně při dodržení základních postupů a principů můžete zateplení fasády svépomocí zvládnout a proto se v tomto článku podíváme jak na to.
Před zahájením zateplování je vhodné to nejprve projednat s nějakým odborníkem, poradit se
čím dům zateplit, a na co si dát při zateplování pozor, abyste se po zateplení domu vyhnuli vzniků plísní a dalších zdraví ohrožujících aspektů nesprávného zateplení fasády svépomocí.

Zateplení fasády svépomocí můžete zahájit, jakmile máte vše rozmyslené a připravené. Většinou se začíná přípravou stěn domu, které musí být dobře očištěné od špíny, prachu a mastnoty. Případné nerovnosti stěn by měly být srovnány. V případě, že je zdivo z materiálu který nasává vlhkost (např. vápencové omítky) doporučujeme toto zdivo nejprve ošetřit penetračním nátěrem proti vlhku.

Jak zjistit pevnost podkladu?

Ne každé zdivo je vhodné pro zateplení aniž by bylo nutné odstranit omítky. Chcete-li zjistit, jestli je vaše omítka pevná pro nasazení izolace, stačí přilepit na stávavící omítku dva kousky polystyrenu pomocí fasádního lepidla a po 3 dnech je zkusit sundat. Desky by se měly rozlomit. Pokud se tyto izolační desky nerozlomí a naopak se Vám podaří strhnout i část omítky, nejedná se o vhodný povrch pro zateplení fasády a doporučujeme celou vrstvu omítky svépomocí okopat.

Očištění fasády

Po přípravě povrchu pro zateplení stačí fasádu omýt proudem vody nebo důkladně okartáčovat a očistit. Stejně tak je potřeba odstranit veškerý mech a plísně ze stěn, které by vám mohly celé zateplení fasády zásadně znehodnotit a ohrozit též zdravé prostředí pro vás i členy vaší rodiny.

Vyrovnání podkladu

Po očištění fasády je rozhodně vhodné povrch fasády vyrovnat do maximální možné roviny. Rovinu zjistíte pomoví vodováky a nebo přiložením rovného například hliníkového profilu ke zdi. Pakliže naleznete nějaký nerovný povrch, můžete jej opravit lepící maltou (do hloubky 1 cm), při hlubším povrchu nad 1 cm již doporučujeme aplikovat desky přímo a případně je vyrovnat (platí při zateplení fasády pomocí desek z minerální vlny).

Upevnění soklu

Dalším krokem je vhodné zřetelné vymezení spodní hrany fasády. Tzv. sokl se vymezuje od úrovně terénu do výšky asi 30 cm. Na tuto výšku se nainstaluje hliníkový profil, který musí být v absolutní rovině.

Montáž izolačních desek pro zateplení domu

Jakmile máte profily správně upevněné a to včetně vyrovnaných profilů s pomocí vhodných podložek (když byl povrch pro fasádu nerovný), můžete v procesu zateplení fasády svépomocí přejít na montáž izolačních desek. Zde je potřeba si vybrat, zdali použít polystyren nebo skelnou vatu. Našim zákazníkům doporučujeme desky z minerální vlny, protože tento izolační materiál dosahuje lepších výsledků díky flexibilitě materiálu. Díky této flexibilitě desky z minerální vaty dobře ulpí na fasádě a tím lépe izolují.

Před montáží izolačních desek svépomocí si připravte fasádní lepidlo. Většinou na obalu lepidla najdete i návod přípravy svépomocí tak, abyste namíchali dostatečné množství správně připraveného lepidla.

Nanášení lepící hmoty na izolační desky

Pomocí běžného dlouhého hladítka jednoduše nanesete fasádní lepidlo na izolační desku, kterou následně přilepíte na fasádu budovy. Tento postup opakujete s každou izolační deskou. Vždy začínáte odspodu směrem nahoru. Po přitlačení fasádní desky na stěnu doporučujeme jí ještě pár minut držet hladítkem.

Izolační desky se vždy dávají na vazbu a sraz. Určitě je dobré zavést vazbu i na rozích budovy. V tomto kroku je lepší přizvat odborníka, který vymezí vedení dilatačních mezer.

Aplikace fasádních desek kolem oken – svépomocí

Lepení izolačních desek na fasádu okolo oken je velmi pracný úkon, izolační desky je nutné nalepit až na samotný okraj okna. Pokud je to navíc možné, doporučujeme omítku z ostění odstranit a izolační desky dostat co nejblíže oknu, jak jen to bude možné.

Plnění případných mezer

Je dobré si schovat odřezky z izolačních desek. Každý občas udělá nějakou tu chybu a při zateplování fasád domů to platí dvojnásob. Proto je více než pravděpodobné, že při Vašem zateplení fasády svépomocí budete řešit opravy některých spár právě pomocí odřezků z izolačních desek.

Vyrovnání povrchu č. 2

Následně jak přilepíte poslední izolační desku, je potřeba přejít k dalšímu kroku a začít s vyrovnáváním povrchu pomocí speciální brusky a vodováhy. Je nutné dosáhnout maximálně rovného povrchu zateplené fasády dle vodováhy.

Kotvení polystyrenu při zateplení fasády svépomocí

Pakliže jste se rozhodli pro montáž fasádního polystyrenu je nutné polystyrenové desky ukotvit vyrtáním otvorů pro ukotvení desek. Do těchto otvorů se vráží speciální kotvící hmoždinka.

Zpět k minerálním fasádním deskám. Ty se mohou kotvit též, například v případě nedostatečného množství lepidla. Použijte speciální kotvy pro uchycení desek z minerální vlny.

Instalace oplechování parapetů

Jakmile máte fasádu zarovnanou a uchycené případné nepříliš pevné prvky, je potřeba připravit okolí oken pro umístění oplechování parapetů.

Po oplechování parapetů jdou již práce na fasádě velmi rychle.

Stěna izolované fasády se opět mírně obrousí a můžete začít aplikovat první výztužnou vrstvu fasádního lepidla svépomocí. Jakmile lepidlo nanesete, aplikujte „perlinku“ neboli speciální výztužnou síť. Nejprve je potřeba zajistit rohy dveří a oken. Teprve po jejich zajištění pokračujte na dalších částech jako je zajištění parapetů a ochrana hran pomocí profilů a úzké síťoviny.

Jak máte tyto části zajištěny můžete se pustit na celou plochu budovy. Vždy před montáží každé síťoviny naneste nejprve lepidlo na izolační desky. Na tuto výztužnou vrstvu můžete ihned aplikovat perlinku, kterou stačí přehladit znovu lepícím lepidlem-maltou na fasády.

Pro jistotu můžete každé dva metry ještě zatlouct jednu speciální kotvící hmoždinku do fasádní perlinky. V některých systémech můžete proces montáže perlinky opakovat pro uchycení druhé vrstvy a dosažení tak ještě vyšší tuhosti. Následně za ještě čerstvého fasádního lepidla-malty můžete doladit formování hran svépomocí až po úplné zahlazení a odstranění drobných nerovností.

Následně nechte zateplenou fasádu alespoň 2 dny odpočinout.

Po dvou dnech můžete nanést základní nátěr pro tenkovrstvé omítky a následně tenkovrstvou omítku nanést na celou stěnu. Montáž u každé omítky může být trochu odlišná, a proto se raději dobře informujte u dodavatele jak fasádní omítku správně namíchat a aplikovat svépomocí.

Vyhnete se tak případné přílišné tekutosti omítky nebo naopak jejího drolení. Poté, co omítku dokončíte, ji můžete strukturovat do libovolného vzhledu pomocí speciálních hladítek. Nakonec stačí už jen aplikovat barvu a máte téměř hotovo.

Také nezapomeňte na dilatační spáry, které stačí vyplnit speciálním tmelem. Dilatační spáry chrání nové zateplení fasády provedené svépomocí od možné rozpínavosti materiálu a jeho popraskání. Dilatační spáry je vhodné nejprve konzultovat s odborníkem na provedení fasád.

Dodržením předepsaných postupů se vyhnete zbytečné dřiny a především ušetříte mnoho peněz při zateplení fasády svépomocí.

V případě že se rozhodnete pro zateplení fasády odbornou certifikovanou stavební firmou můžete se obrátit na nás a my Vám rádi poradíme a zateplíme fasádu vašeho domu odborně a se zárukou.

 

Comments are closed.