Střešní krytina Maxidek – montážní návod

Systém TOPDEK – Návod na montáž šikmé střechy
Probíhající rekonstrukce Střechy, fasády a vnitřních prostor domu v Praze 8
Show all

Střešní krytina Maxidek – montážní návod

Střešní krytina Maxidek – montážní návod

Velkoformátová profilovaná plechová střešní krytina imitující vzhled střešních tašek, to je střešní krytina MAXIDEK

Je určena pro zastřešení obytných, občanských i průmyslových staveb.
Krytina MAXIDEK vyniká nízkou hmotností – cca 5 kg/m2, je tedy vhodná i pro přestavby a rekonstrukce staveb, kde by v případě těžkých krytin bylo nutné provádět zesílení krovu. MAXIDEK je vhodné a funkční řešení u střešních nástaveb panelových domů, rekonstrukcí podkroví nebo u změn ploché střechy na šikmou.

Vyniká rychlostí a jednoduchostí pokládky při zachování vzhledu maloformátové krytiny. Krytinu lze použít ve všech sněhových oblastech, je však třeba dbát na odpovídající návrh skladby střechy, musí se posoudit rizika zadržování a pohybu sněhu po střeše, padání sněhu ze střechy objektu a navrhnout patřičná opatření.

Materiál krytiny zaručuje vysokou životnost. Povrch krytiny je nepórovitý, nedochází tedy k ulpívání nečistot na povrchu a následnému růstu mechů a lišejníků. Krytina netrpí působením mrazu.

Výrobcem doporučený nejmenší sklon krytiny (bezpečný sklon) ve smyslu ČSN 73 1901 – Navrhování střech je 14°. Při tomto sklonu je zajištěna nepropustnost krytiny v ploše střechy vůči srážkové vodě dopadající na krytinu a volně stékající po krytině. Použití pojistné hydroizolace, její materiálové a konstrukční provedení se při sklonech nad 14° řídí dalšími požadavky (např. dle publikace Cech klempířů, pokrývačů a tesařů z roku 2000).

Výjimečně lze krytinu použít i při sklonu od 10°. V takových případech je nutné provést pojistně hydroizolační opatření a návrh střechy konzultovat s dodavatelem nebo výrobcem.
Použití krytiny ve sklonech pod 10° je nepřípustné, a to i v malém rozsahu detailů střechy (minimum prostupů atd.)

Krytina MAXIDEK je nabízena v široké škále barev. Základním materiálem jsou ocelové pozinkované plechy opatřené polyesterovým, nebo polyuretanovým lakem v mnoha barevných odstínech v lesklém i matném provedení. Po dohodě a na přání zákazníka lze dodat v podstatě libovolný barevný odstín základní krytiny a doplňkových prvků z plechu.

Kompletní návod na montáž střešní krytiny nalezente zde: Střešní krytina Maxidek – montážní návod

Střešní krytina Maxidek

Comments are closed.